Varför är Sverige så bra på innovation?

Sverige är ett ledande globalt centrum för vetenskaplig forskning och teknisk innovation med ett starkt engagemang för att tillämpa digital teknik och infrastrukturutveckling i samhälle och näringsliv, samtidigt som vi behåller kärnvärden som öppenhet, integritet och samarbete. Stockholm producerar det näst högsta antalet teknikföretag i miljardklassen per capita, efter Silicon Valley, och i Sverige som helhet finns här 20 nystartade företag, definierade som företag av alla storlekar som har funnits i högst tre år, per 1 000 anställda, jämfört med bara fem i USA, enligt uppgifter från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Stockholm har det näst högsta antalet teknikföretag med miljarder dollar per capita, efter Silicon Valley, och i Sverige som helhet finns här 20 nystartade företag definierade som företag av alla storlekar som har funnits i högst tre år per 1 000 anställda, jämfört med bara fem i USA, enligt uppgifter från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Politiska åtgärder som erbjuder tillgång till teknik och internet har bidragit till att göra Sverige till den innovativa nation som det är i dag.

Är Sverige bra för teknik?

Nystartade företag i Sverige har också bland de högsta överlevnadssiffrorna efter tre år. 74 procent av alla nystartade företag i Sverige klarar sig efter tre år. Sverige brukar också få höga placeringar i innovationsundersökningar som Global Innovation Index och Legatum Prosperity Index. I samband med detta har Sverige en hög grad av ”intraprenörskap”, vilket avser när medarbetare samarbetar i projekt utanför sina vanliga uppdrag. Eftersom Sveriges storlek innebär att det finns en begränsad marknad för dess företags produkter, planerar dessa företag ofta att sälja internationellt redan från början och utsätts därför för en stor internationell konkurrens, vilket tenderar att göra dem smidigare.

Vilket teknikföretag finns i Sverige?

Även om Sverige för närvarande lider av bostadsbrist på grund av ett växande inflöde av invandrare, är det osannolikt att lokala eller globala händelser kommer att hota den nordliga tekniksupermaktens dominans inom kort. Skelia är internationellt ledande när det gäller att bygga stabila gränsöverskridande organisationer och dotterbolag i Östeuropa. Tink är en molnbaserad plattform som tillhandahåller den infrastruktur och de dataprodukter som möjliggör framtidens finansiella tjänster. Spotify är en kommersiell musikstreamingtjänst som tillhandahåller begränsat digitalt innehåll från en rad skivbolag och artister.

Är Sverige ett tekniskt nav?

Tekniken med öppen källkod går bortom sina rötter för att möjliggöra en fullständig dataplattform när data flyttas från en källa till en annan för. Sveriges hemdatordrift, och samtidiga tidiga investeringar i internetanslutning, bidrar till att förklara varför huvudstaden stockholm har blivit en så rik jordmån för nystartade företag, där sådana som Spotify, Skype och Klarna har fötts och inkuberats, trots att landet har några av de högsta skattesatserna i världen. Luleå Science Park har den ganska storslagna ambitionen att bli ”den mest attraktiva miljön i Sverige för att etablera och driva kunskapsföretag”. Spotify och Klarna satte igång en kedja av inspiration som fortsätter än i dag, från dessa till Bonnie Roupés, och vidare ner till nästa skara av tekniska innovatörer.

References:

Följ oss!

Prenumerera & få alla dagliga uppdateringar från oss på Technicalstuff.se!

Senaste nytt